Laat je uitdagen, uit je mening en strijd met woorden!

Géén plek voor watjes


UitgedaagdHet vrije woord

Woordenstrijd is ontstaan nadat belangrijke media op internet hebben besloten om mensen niet meer te laten reageren op nieuwsberichten. Hiermee gaat een waardevolle uiting van mening en emotie verloren voor een hoop mensen.

Logisch dat er dan een website in Nederland wordt neergezet door een onbelangrijk iemand die géén media achtergrond heeft om de ontstane leemte op te vangen in een poging om het Nederlandse volk deze verloren stem weer terug te geven.

Voor iedereen!

Zeker, iedereen die het belangrijk / leuk vind om het gesprek aan te gaan met de massa en om 'gehoord' te worden door wie het wil lezen. We hebben de vrijheid om ons te uiten maar óók de vrijheid om uitingen niet te lezen of te negeren. Dat wat in een huiskamer discriminerend wordt uitgeroepen, althans volgens de interpretatie van wetgever, en door niemand wordt gehoord kan ook nooit worden opgemerkt. DAT is pas een gevaarlijke situatie zoals we hebben ondervonden met alle 'verrassende' aanslagen van de laatste jaren in het 'vrije' Westen. Woordenstrijd is een plek waar meningen worden geuit, waar gestreden wordt met woorden om argumenten kracht bij te zetten en waar mensen per definitie ongeschonden uit de (woorden)strijd komen.

Ongeschonden?

Ja want ondanks het uiten van mening en strijden met woorden mag je hier niet zomaar alles!

  • Mensen mogen hier elkaar niet persoonlijk bestrijden, als een mening je niet aanstaat bestrijd je de mening, niet de persoon.
  • De focus dient logischerwijs ten alle tijde op het gekozen onderwerp te liggen.
  • Je mag hier niet discrimineren, kleineren of anderszins mensen negatief wegzetten met het oog op 'discriminatie', 'laster' en/of 'smaad' zoals in de wet verwoord.
  • Vloeken / schelden is voor 'watjes', als je er met woorden niet meer uitkomt is vloeken of schelden het middel waar naar wordt gegrepen alvorens mensen overgaan tot fysiek geweld als de frustratie groot genoeg is. DAT doen we hier dus ook niet.

Woordenstrijd is géén plek voor watjes! ;)